פועל ישועות צדיק נושעות

הרימו תרומתכם קודש למען
החזקת ממלכת התורה החינוך והחסד
ותזכו להזכרת שמכם ובקשתכם
על הציון הקדוש של עמוד צלהותון דישראל,
מלאך האלוקים כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט מהר"א מבעלזא זיע"א
מדי יום ביומו ע"י שליח אישי וקבוע
אשר יזכיר את שמכם ובקשתכם בפרטיות

אגרת מלב אל לב

הקדישו נא רגעים ספורים, כדי לחשוב על יהודי יקר שקשה לו. הוא מתמודד, נופל וקם.
וביום אחד, הוא זוכה לעמוד על יד דלתו של קודש הקדשים, לאחוז ב'קלאמקע' של מלאך האלוקים. עוד רגע קט והוא יפרוק את מועקתו בקודש פנימה.
עוד רגע קט ועיניו הטהורות יחדרו עמוק לנבכי נפשו. הנה, ליבם של ישראל ישטוף את לבבו השבור באהבה עצומה של אב רחום לבנו יקירו.
ואז 
ברגעים מרטיטים אלו, כשהוא עומד כעבד לפני רבו, תינתן לו האפשרות הנדירה, הזכות האדירה:
לעמוד כאן, אל מול פני המנורה הטהורה, מדי יום בימו, שוב ושוב, כל בוקר מחדש! להזכיר ולהתחנן, לבקש רחמים ולזעוק 'רבי, הושע נא'!


טייערע ברידער, זה אפשרי!
הנה בא יומא דהילולא רבא וקדישא של קודש הקדשים כ"ק מרן אדמו"ר מהר"א זיע"א עמוד צלותהון דישראל. יחד עם רבבות אלפי ישראל נעלה כולנו לשפוך שיח אצל הציון המצוינת לבקש עבור ישועת הכלל והפרט.
אולם אנו נושאים אתנו זכות מיוחדת, כי זכינו להיות שותפים בזכות החזקת המוסדות הק', אשר כ"ק מרן זי"ע ייסד בתבונת כפיו, כדברי קדשו של עט"ר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בהתוועדות המרכזית: "כולם עולים אל הציון, יהודים מכל העולם. אולם, וכי ניתן לדמות יהודי, למי שהוא מתומכי המוסדות הקדושים?"

כולנו נעמוד שם בתפילה במקום הקדוש, בתל תלפיות, והלב מייחל:
הלוואי ויכולנו לבוא לכאן מידי יום ביומו, להזכיר לטובה אותנו ואת זרענו, את אהרל'ה ואת שלום'קע שיצליחו בישיבה, את בנינו ובנותינו שיזכו לשמירה עליונה בדור עני זה. לזעוק בתחינה לפני פועל ישועות צדיק נושעות, אנא כביר כח תן לנו ישעך, ישועה ברוחניות ובגשמיות, ישועה בבני, בחיי, במזוני ובכל מילי דמיטב.

השנה, בעז"ה, יכול נוכל!
בתרומתכם למען רבבת התלמידים היקרים מפנינים, תזכו להיזכר ולהיפקד בכל יום ויום במשך כל השנה. בקיץ ובגשם, בערב שבת וביומא דפגרא. תמיד. יעמוד שליח קבוע אשר יזכיר כל בקשה וכל שם באמירת תהילים בכוונה ובמתינות. עבורכם, למענכם, ובשליחותכם.
יהא רעוא כי בזכות החזקת התורה במוסדות הק', וזכות רבוה"ק 'צדיק מושיעי' יגן עליכם באלף המגן להיוושע בכל מילי דמיטב בכלים מלאים וגדושים, אמן ואמן.